Programy funkcjonalno-użytkowe wind - Warszawa

Wykonanie jakiegokolwiek zlecenia budowlanego czy montażowego wymaga wcześniejszego opracowania szczegółowego planu. Dla inwestora stanowi on dokument pozwalający kontrolować poprawność i zakres wykonywanych prac. Dla wykonawcy jest on wskazówką, jakie prace ma zrealizować i jakie musi spełnić wymagania. Specjalnością naszej firmy są programy funkcjonalno-użytkowe wind. Podstawę do ich opracowywania zapewniają nasze doświadczenie w branży oraz wszechstronna wiedza o typach dźwigów osobowych, zasadach ich funkcjonowania i wymogach bezpieczeństwa.

 

telefon z możliwością sterowania windą

Przygotowujemy programy funkcjonalno-użytkowe wind, których przedmiotem jest zarówno montaż nowych dźwigów osobowych lub ich wymiana, jak i prace naprawcze, modernizacyjne czy remonty wind. Szczegółowe opracowania obejmują elementy takie jak:

  • cel wykonywanych robót,
  • wymogi techniczne, architektoniczne, funkcjonalne, materiałowe i ekonomiczne,
  • oczekiwania zamawiającego,
  • zgromadzone dokumenty – plany, oświadczenia, upoważnienia, zezwolenia, dokumentację techniczną.

Programy funkcjonalno-użytkowe wind przygotowujemy na zlecenie klientów instytucjonalnych i firm z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

 

dłonie wyłaniające się z telefonów


Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.