Na czym polega okresowy serwis dźwigów?

Urządzenia transportu bliskiego (UTB), którymi są m.in. dźwigi do transportu osób podlegają obowiązkowemu okresowemu serwisowi dźwigów. W przypadku dźwigów osobowych, które zaopatrzone są w aparaturę elektryczną wymagany jest nie rzadziej niż raz w roku pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, w tym zwłaszcza obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także nie rzadziej niż raz w roku obowiązkowy jest pomiar rezystancji uziemień roboczych i odgromowych. Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub w innych terminach określonych w instrukcji eksploatacji należy dokonywać obowiązkowych okresowych przeglądów konstrukcji nośnej, toru jezdnego oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej, a także uziemień roboczych i odgromowych. Podczas okresowego serwisu dźwigów osobowych sprawdzamy stan poszczególnych elementów dźwigów. Na bieżąco naprawiamy wszelkie usterki, a zużyte części wymieniamy. Klientów odpowiedzialnych za zapewnienie okresowego serwisu wind osobowych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w Warszawie!