Doradztwo techniczne w kwestii wind - Warszawa

Serwis wind osobowych, który prowadzimy dla klientów z województwa mazowieckiego, uzupełniamy też o inne usługi związane instalacją i eksploatacją tych urządzeń. Oferujemy doradztwo przy określaniu zakresu modernizacji dźwigów oraz opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wind pomocnych przy ich modernizacji. Sporządzamy specyfikacje z zakresu robót do potrzeb przetargów. Sprawujemy nadzory inwestorskie przy procesie modernizacji dźwigu od wprowadzania do odbioru dźwigu przez inwestora.