Modernizacja wind – Warszawa

Windy osobowe są instalowane w budynkach mieszkalnych i biurowych od kilkudziesięciu lat. Dlatego wiele z takich urządzeń swój najlepszy okres dawno ma za sobą. W efekcie są nie tylko wolne, ale też niekomfortowe, hałaśliwe i podatne na awarie. Przeprowadzana przez naszą firmę modernizacja wind pozwala na poprawę jakości pracy tych urządzeń. Jednocześnie dostosowuje je do wyższych oczekiwań użytkowników i dostępnych na rynku standardów. Proces modernizacji przeprowadzamy, wdrażając wcześniej przygotowane programy funkcjonalno-użytkowe wind.

Usługi, które oferujemy, pozwalają na zmianę parametrów pracy urządzeń przez wymianę starych podzespołów na nowe – lepszej jakości i wyższej trwałości. Modernizacja wind ma na celu przystosowanie starszych, wyeksploatowanych urządzeń do potrzeb budynku i jego mieszkańców czy pracowników. Pozwala też na obniżenie kosztów ich eksploatacji. Urządzenia nie wymagają bowiem później tak częstych napraw, a części zamienne są bardziej dostępne i tańsze.

 

wejście do budynku z dużą ilością okien

Cele modernizacji dźwigów

Przebudowa dźwigu oraz wymiana mechanizmów pozwalają na osiągnięcie różnych celów. Do najważniejszych zaliczają się:

  • dostosowanie windy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie powierzchni kabiny,
  • zmiana układu maszynowni (np. z górnej na boczne) w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia,
  • obniżenie kosztów eksploatacji przez montaż cichego energooszczędnego napędu,
  • poprawa estetyki dźwigu.

Jednym z celów modernizacji wind jest również zwiększenie komfortu ich użytkowania. Osiągamy go przez modyfikacje takie jak montaż systemów łagodnego startu i hamowania, automatycznych drzwi z płynnym napędem czy automatyczne połączenie z konserwatorem w przypadku awarii. Wprowadzamy też zmiany przydatne dla serwisantów – zdalną diagnostykę aparatury sterowniczej czy zapamiętywanie zdarzeń. Modernizacje wind przeprowadzamy w budynkach na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego. Zapraszamy do poznania oferty montażu dźwigów osobowych i konserwacji wind.

 

modernizacja windy


Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.