Nadzory inwestorskie – Warszawa

Prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie wiązane z realizacją jakichkolwiek inwestycji od podstaw, a także ich modernizacją czy przebudową. W myśl tego dokumentu, a w szczególności jego artykułu 18, inwestor ma obowiązek powołania lub zatrudnienia inspektora nadzoru. Przejmuje on odpowiedzialność za wykonywane prace, zwalniając z niej inwestora. Prawo budowlane określa obiekty, w których przypadku nadzory inwestorskie są obowiązkowe. Zaliczają się do nich:

  • obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,
  • obiekty zabytkowe w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
  • budynki i budowle o wysokości 15 m i większej.

Nadzory inwestorskie są też sprawowane podczas montażu dźwigów osobowych i modernizacji wind osobowych w różnych budynkach. Ich prowadzenie jest niezwykle ważne ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów jakości zarówno podczas wykonywania prac montażowych, jak i w odniesieniu do materiałów. Decydują one o bezpieczeństwie użytkowników dźwigów.

 

ludzie stojący przy segregatorze z dokumentami

Usługi inspektora nadzoru

Wykorzystując nasze doświadczenie w tej branży oraz wszechstronną wiedzę i uprawnienia do sprawowania takich funkcji, oferujemy klientom usługi inspektora nadzoru. W zgodzie z zapisem ustawy przejmujemy obowiązki takie jak:

  • reprezentowanie inwestora w miejscu realizacji inwestycji w zakresie kontroli zgodności wykonywanych prac z projektem,
  • kontrola jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów,
  • odbiór wykonanych robót,
  • kontrola wykonania prac mających na celu usunięcie ewentualnych wad.

Nadzory inwestorskie prowadzimy na podstawie indywidualnej umowy z klientem, w której mogą się znaleźć również inne zadania, będące efektem porozumienia i niewynikające z zapisów ustawy. Usługi realizujemy na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego.

 

cztery osoby na korytarzu biura


Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.