Najczęstsze przyczyny awarii dźwigów osobowych

kable utrzymujące prace windyIntensywnie eksploatowane windy od czasu do czasu zawodzą. Wymagają wtedy wprawnej ręki profesjonalisty, który dokona niezbędnej naprawy.

Oto najczęstsze przyczyny awarii dźwigów osobowych.

  • Stare windy. Dźwigi osobowe obsługujące budynki (głównie bloki mieszkalne) budowane w drugiej połowie zeszłego wieku często funkcjonują od początku istnienia budowli. Stare dźwigi mające po 50 lat mają swoje odpracowane, więc w przypadku wyeksploatowanych części łatwiej o usterki.
  • Awaria zasilania. Mechanizm dźwigu jest siłą rzeczy ściśle związany z zasilaniem w całym budynku. Kiedy ma miejsce przerwa w dostawie prądu lub awaria lokalna, winda nie może pracować. W takich sytuacjach pozostaje telefon na pogotowie dźwigowe i oczekiwanie.
  • Zasłonięta fotokomórka. Ruch windy jest uzależniony do działania mechanizmu fotokomórki. Zasłonięty (na przykład przez naklejkę, brud, osad czy kurz) uniemożliwi działanie dźwigu.
  • Awaria drzwi. Drzwi muszą być zamknięte, aby umożliwić ruch dźwigu. Jeżeli nie mogą się zamknąć – a zdarza się, że tak błahy przedmiot jak zmięty papierek jest w stanie je zablokować, jeśli wpadnie do progu drzwiowego – winda nie ruszy.
  • Celowe niewłaściwe zachowanie w windzie. Bardzo często pomoc wzywana jest z winy osoby jadącej. Podskakiwanie w windzie i wciskanie wielu guzików na raz może spowodować zatrzymanie się windy między piętrami.

 

Jak uniknąć awarii windy?

Prawo reguluje wymagania co do przeglądów technicznych dźwigów osobowych, w tym narzuca obowiązek prowadzenia dokumentacji na temat stopnia wyeksploatowania i przewidywanej żywotności urządzeń i ich komponentów. Konserwacja windy jest niezbędna, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo jej użytkowników. W różnych rodzajach budynków różne osoby będą zobowiązane do kontrolowania stanu windy. W przypadku bloków mieszkalnych za konserwację dźwigów osobowych odpowiada zarząd spółdzielni lub cała wspólnota. Co pół roku powinna odbyć się generalna rewizja dźwigu. Co miesiąc powinna się odbywać rutynowa konserwacja wind. Ponieważ na szali stawia się bezpieczeństwo, zdrowie i życie, jest bardzo ważne, aby osoby odpowiedzialne zatrudniały profesjonalnych konserwatorów, którzy dokonają niezbędnych regulacji i napraw.