• CACHED 190968 970 200

Przeglądy techniczne wind - Warszawa

Sprawne urządzenie dźwigowe gwarantuje bezpieczne przemieszczanie się lokatorów czy pracowników pomiędzy piętrami bez ryzyka, że winda zatrzyma się w połowie trasy. Niestety, bezawaryjnie pracują jedynie nowe windy, podczas gdy znaczna część takich urządzeń w Polsce ma już po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Problemem jest też brak uregulowań prawnych, które określałyby standardy techniczne i wymogi bezpieczeństwa tak starych urządzeń. Dotyczą one jedynie wind produkowanych i montowanych po 2004 roku.

Zarówno w przypadku nowych modeli, jak i tych eksploatowanych od wielu lat przeglądy techniczne wind są nie tylko obowiązkiem zarządców budynków, ale też wynikają ze zdrowego rozsądku. Gdy dojdzie do poważnego wypadku, odpowiedzialność za zdarzenie ponosi właściciel lub zarządca. Dlatego warto uwzględnić w rocznym planie również konserwacje i remonty wind. Pozwolą one w porę wykryć usterki, które są następstwem zużycia elementów mechanizmów oraz ograniczyć koszty wynikające z poważnych awarii.

Co obejmują remonty wind?

Firma El-Dźwig wykonuje okresowe przeglądy techniczne oraz remonty wind w budynkach ulokowanych w Warszawie oraz w innych miejscowościach na obszarze województwa mazowieckiego. W ramach remontów przeprowadzamy także kompleksowe modernizacje wind, dostosowując urządzenia do wymogów bezpieczeństwa czy użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wykonujemy zarówno prace kompleksowe, jak i obejmujące jeden z pięciu podzespołów dźwigu. Wykonujemy remonty wind w obszarze:

  • zespołu napędowego i lin nośnych,
  • kabiny i wyposażenia,
  • drzwi szybowych,
  • instalacji elektrycznej i sterującej,
  • ogranicznika prędkości.

Do współpracy zapraszamy spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, zarządców budynków oraz firmy i osoby prywatne. Świadczymy również usługi nadzoru inwestorskiego oraz serwis wind osobowych